Administrativa spojená se zápisem vrhu

13.10.2020, Jan Král, Hana Svobodová

Po nakrytí přichází další administrativní úkoly, které je potřeba vyřešit. Zde najdete podrobný návod, jak správně zapsat vrh.

 1. Do osmi dnů po krytí feny zašle majitel feny poradci chovu vyplněnou kopii "Doporučení ke krytí". Nově stačí oskenovaný podepsaný dokument nahrát do systému v sekci krytí. 
 2. Po narození štěňat odešle chovatel "Hlášení o vrhu štěňat" poradci chovu. NOVĚ stačí vyplnit dokument zde na webu. 
 3. Po narození štěňat odešle chovatel "Přihlášku k zápisu štěňat" s vyplněnými údaji o vrhu a jmény štěňat plemenné knize (Českomoravské kynologické jednotě - www.cmkj.info). NOVĚ lze tuto přihlášku vygenerovat zde na webu. Přihláška tak bude čitelná a nenastanou komplikace s přepisem jmen.
  • Spolu s přihláškou zašle také originál krycího listu.
  • V případě zahraničního krytí i kopii PP psa včetně dokladu o chovnosti.
  • V případě, že fena není v majetku majitele chovatelské stanice, musíte doložit smlouvu o odchovu mezi majitelem feny a majitelem chovatelské stanice. 
  • Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu feny. 
  • Vrh musí být k zápisu hlášen najednou a celý. Jména štěňat z jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Jména štěňat ve vrzích se nemají opakovat. V seznamu štěňat je vhodné postupně uvádět nejprve psy a pak feny. V případě, že chováte více plemen, každé plemeno má svou abecedu. 
  • Přihláška musí být odesláno do 4. týdnů věku štěňat. 
 4. Plemenná kniha následně odešle "přihlášku k zápisu štěňat" s přidělenými tetovacími čísly zpět chovateli.
 5. Chovatel natetuje nebo načipuje (či obojí) štěňata. Označení štěňat se provádí ve stáří 6 až 7 týdnů a provádí ji osoba k tomu oprávněná (veterinární lékař). Tetovací čísla jsou uvedena v "přihlášce k zápisu štěňat". Kontrolou čísla nasazeného v tetovacích kleštích chovatelem před vlastním tetováním se předejde následným možným komplikacím se zápisem. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Všechna štěňata z vrhu budou označena buď tetováním, nebo budou čipována. V případě tetování je možno zároveň štěně očipovat z důvodu lepší identifikace při případném nálezu psa.
 6. Veterinářem potvrzenou "přihlášku k zápisu štěňat" zašle chovatel zpět na plemennou knihu a vyčkává na vystavení rodokmenů, které plemenná kniha zašle chovateli na dobírku. 
 7. OD 1.2.2021 vzešla v platnost Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. Odkaz na uvedené tiskopisy ZDE.  PŘI ZADÁNÍ PŘIHLÁŠKY ŠTĚŇAT PŘES NÁŠ WEB Vám tento tiskopis bude automaticky vygenerován k tisku.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

Při odběru musí být štěňata nejméně 50 dní stará, v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, tetovaná a odčervená. Očkování proti virovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi chovatelem a zájemcem.

   


DALŠÍ ČLÁNKY V TÉTO KATEGORII

31.1.2021
Evidenční listy vrhu

13.10.2020
Informace o platbách

26.9.2020
Klubové propagační materiály